VNPT hợp tác xây dựng Du lịch thông minh tại tỉnh Đồng Nai

Giai đoạn 2018-2023 Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Đồng Nai và Tập đoàn VNPT đã ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai du lịch thông minh trên địa bàn tỉnh.

Đồng Nai hiện có gần 20 điểm du lịch đang khai thác và có 125 cơ sở lưu trú với trên 3.000 phòng. Du lịch được xác định là ngành kinh tế dịch vụ quan trọng của tỉnh song hiện vẫn đang phát triển manh mún, thiếu sự kết nối.

VNPT hợp tác xây dựng Du lịch thông minh tại tỉnh Đồng Nai VNPT hợp tác xây dựng Du lịch thông minh tại tỉnh Đồng Nai

Với thỏa thuận hợp tác này, VNPT và Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Đồng Nai sẽ cùng phối hợp xây dựng, triển khai đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông minh trong ngành du lịch.

Trong đó, có xây dựng cổng thông tin du lịch thông minh; nâng cao hiệu quả tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch điện tử; đưa các ứng dụng phần mềm du lịch, chỉ đường, quảng cáo thông minh phục vụ cho du khách và người dân khi đi du lịch, làm ăn trên địa bàn Đồng Nai, góp phần đẩy mạnh khai thác, phát triển tiềm năng du lịch của tỉnh và hỗ trợ chính quyền, doanh nghiệp quảng bá, xúc tiến du lịch qua mạng Internet.

Theo 1080 Lâm Đồng