VNPT sẽ trở thành trung tâm giao dịch số của châu Á năm 2030

Chủ tịch Tập đoàn Viễn Thông VNPT tuyên bố sẽ đạt được mục tiêu trở thành Trung tâm giao dịch số của châu Á vào năm 2030.

VNPT sẽ trở thành trung tâm giao dịch số của châu Á năm 2030 VNPT sẽ trở thành trung tâm giao dịch số của châu Á năm 2030
Hôm nay, 25/12/2018, VNPT tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Trong hội thảo này ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch VNPT cho biết, thời gian vừa qua, VNPT đã cơ cấu lại các đơn vị và các hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó tập trung phát triển các dịch vụ CNTT. VNPT đã thành lập công ty VNPT IT để tập trung sản xuất phần mềm và các ứng dụng CNTT để tạo điều kiện cho VNPT bứt phá mạnh mẽ trong quá trình chuyển đổi số và đem lại giá trị thiết thực cho khách hàng.

Năm qua, VNPT đã chuyển mình mạnh mẽ trên cơ sở tận dụng sức mạnh về hạ tầng và hệ sinh thái khách hàng sử dụng các dịch vụ viễn thông và Internet để đi đầu trong việc phát triển các ứng dụng CNTT như Chính phủ điện tử, Y tế, nông nghiệp, giáo dục thông minh. Song song với việc phát triển các giải pháp số, VNPT đã triển khai bộ chỉ tiêu trải nghiệm khách hàng, tăng cường số hóa trong các hoạt động bán hàng, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và chăm sóc khách hàng tốt nhất” ông Trần Mạnh Hùng nói.

Chủ tịch VNPT tiết lộ, tập đoàn này đang đặt ra mục tiêu chiến lược sẽ phải trở thành Trung tâm giao dịch số của châu Á vào năm 2030.