VNPT công bố sẽ hỗ trợ Đà Nẵng xây dựng một nền giáo dục thông minh

Chiều ngày 28/8 vừa qua, VNPT Đà Nẵng đã chính thức ký kết hợp đồng thỏa thuận hơp tác với Sở Giáo Dục và Đào Tạo Đà Nẵng trong việc đẩy mạnh những ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng nền Giáo dục trở nên thông minh hơn vào giai đoạn 2018-2022

Biên bản hợp tác này nhằm triển khai thỏa thuận xây dựng Thành phố thông minh giai đoạn 2018-2020 được ký kết ngày 06/08/2018 giữa UBND TP Đà Nẵng và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT.

Theo biên bản này, VNPT Đà Nẵng tiếp tục vai trò tư vấn, tham gia xây dựng và cung cấp các giải pháp ứng dụng CNTT đáp ứng mục tiêu xây dựng ứng dụng và cơ sở dữ liệu Giáo dục thông minh (SmartEdu), tiến tới hiện đại hóa ngành giáo dục thành phố Đà Nẵng.

Bên cạnh đó. VNPT còn cải thiện vào chuyển giao uwnngs dụng CNTT theo mô hình mới mang tên SmartCity áp dụng trong ngành giáo dục thành phố Đà Nẵng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của ngành tới các cơ sở giáo dục trực thuộc; góp phần nâng cao chất lượng công tác dạy và học, quản lý cơ sở dữ liệu ngành giáo dục. Phối hợp triển khai có lộ trình mô hình trường học thông minh, lớp học thông minh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

VNPT công bố sẽ hỗ trợ Đà Nẵng xây dựng một nền giáo dục thông minh VNPT công bố sẽ hỗ trợ Đà Nẵng xây dựng một nền giáo dục thông minh
Ông Lương Hồng Khanh, Trưởng đại diện VNPT tại Đà Nẵng, Giám đốc Viễn thông Đà Nẵng (ảnh trái) bắt tay hợp tác với ông Nguyễn Đình Vĩnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Đình Vĩnh., Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng đánh giá cao VNPT Đà Nẵng đã hợp tác, hỗ trợ ngành giáo dục Đà Nẵng ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý cũng như công tác dạy học trong thời gian qua. Đồng thời, ông Vĩnh cũng đề nghị các trường học trên địa bàn Đà Nẵng cần xây dựng lộ trình ứng dụng CNTT vào hoạt động dạy học của từng đơn vị, trên sơ sở đó sẽ đề xuất sự hỗ trợ của VNPT Đà Nẵng nhằm đáp ứng mục tiêu xây dựng giáo dục thông minh tại thành phố Đà Nẵng.

Theo 1080 Lâm Đồng