Vệ tinh Vinaphone-S được TP.HCM lựa chọn sử dụng trong phòng chống thiên tai

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm vừa ký văn bản gửi các sở, ngành liên quan về việc triển khai dịch vụ thông tin liên lạc vệ tinh vinaphone-s phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn.

vệ tinh vinaphone-s được tp.hcm lựa chọn sử dụng trong phòng chống thiên tai Vệ tinh Vinaphone-S được TP.HCM lựa chọn sử dụng trong phòng chống thiên tai

Theo công văn này, TP chấp nhận đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông về sử dụng dịch vụ thông tin liên lạc vệ tinh Vinaphone-S do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) cung cấp để đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành phục vụ công tác phòng, chống thiên tai trong tình huống hệ thống thông tin liên lạc hiện hữu bị hư hại, tê liệt do thiên tai gây ra.

vệ tinh vinaphone-s được tp.hcm lựa chọn sử dụng trong phòng chống thiên tai Vệ tinh Vinaphone-S được TP.HCM lựa chọn sử dụng trong phòng chống thiên tai

TP cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Viễn thông thành phố xây dựng kế hoạch triển khai ngầm hóa hệ thống cáp viễn thông vệ tinh vinaphone-s sẽ được TP.HCM lựa chọn sử dụng trong phòng chống thiên tai cho đến trụ sở những cơ quan, đơn vị quan trọng chưa được ngầm hóa theo đề xuất của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố.

vệ tinh vinaphone-s được tp.hcm lựa chọn sử dụng trong phòng chống thiên tai Vệ tinh Vinaphone-S được TP.HCM lựa chọn sử dụng trong phòng chống thiên tai

Theo Thư – 1080 Lâm Đồng