Dịch Vụ Ứng Tiền Của Nhà Mạng Vinaphone

  1. Mô tả dịch vụ

-Để giúp quý khách có thể được ứng tiền nhanh nhà mạng Vinaphone đã cho ra đời dịch vụ ứng tiền của nhà mạng vinaphone cho thuê bao trả trước của VinaPhone.Một số tiền nhất định khi tài khoản chính của thuê bao không còn nhiều tiền (bằng hoặc ít hơn 5.000 VNĐ) và thuê bao thỏa mãn các điều kiện sử dụng dịch vụ của theo quy định của VinaPhone.

– Đầu số dịch vụ: 1576.

  1. Đối tượng và điều kiện sử dụng

    dịch vụ ứng tiền của nhà mạng vinaphone

– Đối tượng: Các thuê bao VinaPhone trả trước đang hoạt động hai chiều.

– Điều kiện: Để sử dụng dịch vụ, thuê bao trả trước phải thỏa mãn đồng thời 5 điều kiện sau:

+ Hoạt động tối thiểu 3 tháng kể từ ngày kích hoạt sim số.

+ Có số tiền sử dụng trên tài khoản chính trong tháng dương lịch gần nhất trước đó tối thiểu phải là 15.000 VNĐ.

+ Thuê bao đã nạp thẻ cào ít nhất 1 lần/tháng và nạp tiền với mức tối thiểu là 10.000 VNĐ trong vòng 2 tháng gần nhất.

+ Được hệ thống nhắn tin mời ứng tiền với mức phí xác định.

+ Thuê bao đã hoàn trả đủ số tiền đã ứng và phí dịch vụ của phiên giao dịch ứng tiền trước đó.

  1. Cách thức sử dụng dịch vụ

    dịch vụ ứng tiền của nhà mạng vinaphone

– VinaPhone sẽ gửi tin nhắn mời ứng tiền đến tất cả các thuê bao VinaPhone thuộc đối tượng sử dụng dịch vụ và thỏa mãn tấ cả các điều kiện sử dụng dịch vụ như trên. Ngoài ra, tài khoản chính của thuê bao phải có số dư thấp (bằng hoặc ít hơn 5.000 VNĐ).

– Để chấp nhận đề nghị ứng tiền, quý khaachs hãy soạn tin: Y gửi 1576.

– Số tiền ứng của quý khách sẽ từ 5.000 – 50.000 VNĐ/lần ứng tiền tùy vào từng thuê bao cụ thể.

– Số tiền ứng sẽ được tự động cộng vào Tài khoản chính của thuê bao.

– Khi thuê bao nạp thẻ mới, số tiền đã được ứng trước đó sẽ được hoàn trả kèm phí dịch vụ bằng cách tự động trừ trong tài khoản chính theo quy định hoàn ứng.

Lưu ý:

– Tin nhắn mời ứng tiền có hiệu lực trong vòng 24h kể từ khi hệ thống tự động gửi tin nhắn mời ứng tiền đến thuê bao. Nếu thuê bao xác nhận ứng tiền sau 24h kể từ khi hệ thống gửi tin nhắn mời ứng tiền thì việc ứng tiền sẽ không còn có hiệu lực nữa.

– Để từ chối ứng tiền và từ chối nhận các tin nhắn mời ứng tiền, quý khách chỉ cần  soạn tin: TC gửi 1576.

– Để kích hoạt lại dịch vụ ứng tiền nhanh sau khi từ chối đề nghị ứng tiền, thuê bao soạn tin: DK gửi 1576.

  1. Quy định hoàn ứng

– Mỗi thuê bao có tối đa 2 tháng kể từ ngày được ứng tiền để thực hiện hoàn ứng số tiền ứng trước đó và phí dịch vụ theo nguyên tắc như sau:

+ Số tiền nợ = Số tiền ứng trước đó + phí dịch vụ.

+ Khi thuê bao nạp số tiền lớn hơn (>) Số tiền nợ, hệ thống sẽ trừ toàn bộ Số tiền nợ trong cùng một lần.

+ Khi thuê bao nạp số tiền nhỏ hơn (<) hoặc bằng (=) Số tiền nợ, hệ thống sẽ trừ 80% của số tiền nạp của thuê bao. Số tiền còn thiếu sẽ được tiếp tục trừ trong các lần nạp tiền tiếp theo cho đến khi trừ hết số tiền mà thuê bao nợ theo nguyên tắc: Khi thuê bao nạp số tiền lớn hơn (>) Số tiền còn thiếu, hệ thống sẽ trừ toàn bộ Số tiền còn thiều trong cùng một lần. Khi thuê bao nạp số tiền nhỏ hơn (<) hoặc bằng (=) Số tiền còn thiều, hệ thống sẽ trừ 80% của số tiền nạp của thuê bao.

  1. Các quy định khác

– Thuê bao không được chuyển đổi loại hình thuê bao từ trả trước sang trả sau trong các trường hợp sau:

+ Sau khi ứng tiền, thuê bao đã nạp thẻ nhưng tài khoản chưa hoàn trả đủ số tiền đã ứng trước đó của dịch vụ Ứng tiền nhanh.

Các dịch vụ ứng tiền của nhà mạng vinaphone đã đáp ứng được những nhu cầu cấp thiết của khách hàng sử dụng nhà mạng.

Theo Thư- 1080 Lâm Đồng